Visie

Het gedachtegoed van Etty Hillesum is onverminderd actueel en maatschappelijk relevant. De vraag hoe je als individu te verhouden tot thema’s als vijanddenken, polarisatie, antisemitisme maar ook solidariteit en vrijheid is voor ons allen een blijvende uitdaging en een noodzakelijke en prangende vraag. Reden te meer om de geschiedenis en de nalatenschap van Etty Hillesum te borgen voor jongere generaties door middel van een fysieke plek in de vorm van een Etty Hillesum Huis.

Het is belangrijk dat haar nalatenschap, nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog wegvallen en volgende generaties steeds verder van deze geschiedenis af komen te staan, behouden blijft. Het Etty Hillesum Huis wil de herinnering aan deze bijzondere dagboekschrijfster en haar lotgenoten levend houden en bijdragen aan kennis en inzicht over een periode van vervolging en onderdrukking, een tijd waarin mensen geconfronteerd werden met oorlog, dictatuur en de zware dilemma’s die dat met zich meebracht. Daarnaast neemt het huis de zeer belangrijke maatschappelijke rol op zich om bij te dragen aan bewustwording (en bestrijding) van het hedendaagse antisemitisme door op educatieve en pedagogische wijze te anticiperen op deze zorgelijke tendens.

 

Missie

Het Etty Hillesum Huis is  een instituut waar educatie, wetenschap, kunst en cultuur samenkomen om het gedachtegoed en de geschiedenis van Etty Hillesum uit te dragen, te herinneren, te verspreiden en te borgen voor toekomstige generaties. Door vanuit verschillende perspectieven aandacht te besteden aan het levensverhaal van Etty Hillesum en haar Joodse lotgenoten wordt deze geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk gemaakt waarbij de relatie tussen heden en verleden getoond wordt. Naast het verspreiden van kennis en inzicht wil het Huis uitnodigen tot verwondering, en reflectie.

Etty Hillesum is in binnen-en buitenland bekend en rondom haar persoon vinden jaarlijks vele activiteiten plaats en zijn inmiddels verschillende stichtingen opgericht die zich met haar nalatenschap bezig houden. Een fysieke dimensie ontbrak tot op heden echter en daar voorziet nu het huis in.

Het Huis heeft vanwege deze combinatie een uniek profiel waarmee een brede en diverse doelgroep bereikt wordt. Het Etty Hillesum Huis richt zich op onderzoekers, studenten en scholieren, maar ook op de cultuurliefhebbers, dagjesmensen en toeristen uit binnen- en buitenland.