Gravenstraat 24 (nu tussen 6a en 7a) – Henricus Alberg en Sibilla Alberge

Sibilla Alberg-Alberge

Gravenstraat 24 (nu tussen 6a en 7a)

Henri Alberg werd geboren in Antwerpen op 16 juni 1874 als zoon van Abraham Hijman Alberg en Rozette Friezer. Hij trouwde op 8 november 1899 met Evelina Alberge, de in 1870 geboren dochter van de Middelburgse schoenmaker David Alberge en Judith Braasem. Samen woonden zij in Antwerpen waar Henri als diamantslijper werkzaam was. Hun zoon Abraham David en dochter Rosetta Judith werden daar in respectievelijk 1902 en 1905 geboren. Na het overlijden van zijn echtgenote op 25 mei 1921 hertrouwde Henri op 18 oktober 1922 in Middelburg met haar oudere zuster Sibilla, geboren in Middelburg op 9 april 1867 en toen 55 jaar oud.

Henri Alberg verliet het diamantwezen toen hij naar Middelburg verhuisde. Daar verdiende hij de kost als handelaar in manufacturen en was hij een vertrouwd gezicht op de donderdagse markt. Bij een wedstrijd onder de marktkooplieden voor de mooist versierde kraam kreeg hij in augustus 1923 zelfs een eervolle vermelding. De crisisjaren vielen echter niet mee. In de winter van 1932/1933 was Henri een van de werklozen die op de Tentoonstelling van Huisvlijt in de Gereformeerde Kerk zijn producten aan de man probeerde te brengen. Namens de aanwezige werkers sprak Alberg op 18 mei bij de sluiting van de tentoonstelling zijn dank uit voor de geboden gelegenheid. Indien de tijdsomstandigheden niet verbeterden, hoopte hij de volgende winter hiertoe weer in staat te worden gesteld.

Een ander dieptepunt in het leven van Henri en Sibilla moet de felle, uitslaande brand geweest zijn, die op 22 januari 1929 in de Gravenstraat uitbrak. Twee panden werden die middag volledig verwoest. Met verschillende slangenwagens en twee motorspuiten had men net kunnen voorkomen dat de panden aan weerszijden en tegenover deze huizen door het vuur werden aangetast. Wel hadden enkele van deze woningen, waaronder die van de familie Alberg veel waterschade opgelopen. Drie dagen later betuigde Henri Alberg via een advertentie in de krant zijn dank aan de Assurantie Compagnie voor de snelle afhandeling van de schade. Zijn buurtgenoten dankte hij voor de geboden hulp en het verleende onderdak. Elf jaar later zou zijn woning bij de beschieting van Middelburg op 17 mei 1940 wel in vlammen opgaan. Bij de herbouw van de binnenstad werd het tracé van de straat verlegd.

Na de verwoesting van de Middelburgse binnenstad in mei 1940 woonden Henri en Sibilla Alberg nog enige tijd bij de familie Polak in de Gortstraat 53 en op de Verwerijstraat nummer 6. In de Provinciale Zeeuwse Courant van 17 juli 1942 werd gemeld dat koopman H. Alberg van de Verwerijstraat 6 naar de Hunzestraat 71bis in Amsterdam was verhuisd. Henricus Alberg en zijn echtgenote gingen op 27 april 1943 vanuit Westerbork op transport naar Sobibor, waar op 30 april een eind aan hun leven kwam.

Katie Heyning

Henricus Alberg
Antwerpen, 16 juni 1874
Sobibor, 30 april 1943
Bereikte de leeftijd van 68 jaar

Sibilla Alberg-Alberge
Middelburg, 9 april 1867
Sobibor, 30 april 1943
Bereikte de leeftijd van 76 jaar

Bronnen:
L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945, deel I, Middelburg 1979
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
Zeeuws Archief, Zeeuwen Gezocht