Lezing Marijke Dijkstra

Kosten

€ 10.00

Tijd

7:30 pm - 8:30 pm

Lezing Marijke Dijkstra

15 juli 2021 19.30-20.30 uur 

Titel: De ontwikkeling van Etty van ‘ik’ naar ‘de ander’

Etty Hillesum laat, gedwongen door de gebeurtenissen tussen 1941 en 1943, in haar dagboeken een grote persoonlijke ontwikkeling zien in een korte tijd. Een ontwikkeling in menszijn. De lezing van Marijke gaat over de ontwikkeling van Etty van ‘ik’ naar ‘de ander’ en de rol die aanvaarding in haar leven speelt. Ook wordt in de lezing stilgestaan bij de wijze waarop Etty’s gedachtegoed landt bij anderen, mensen van deze tijd. De oprechte verwondering van een deelnemer aan de leesgroep die Marijke Dijkstra begeleidt:  “Dat dát bestaat, dat een mens ook op deze manier mens kan zijn…”

Over de spreker

Marijke Dijkstra is kunstenaar en sinds de oprichting van het Etty Hillesum Centrum in 1996 als vrijwilliger verbonden aan dit Centrum in Deventer. Ze begeleidt de jaarlijkse leesgroep over Etty`s dagboek en geeft in het hele land lezingen over Etty. Ze ziet in Etty`s manier van mens-zijn en mens-blijven, ook in de moeilijkste oorlogsomstandigheden, een inspiratiebron en voorbeeld van ongekende levensmoed. Deze inspiratie komt ook tot uiting in haar kunst.