Info

Het gedachtegoed van Etty Hillesum is onverminderd actueel en maatschappelijk relevant. De vraag hoe je als individu te verhouden tot thema’s als vijanddenken, polarisatie, antisemitisme maar ook solidariteit en vrijheid is een blijvende uitdaging en een noodzakelijke en prangende vraag. Reden te meer om de geschiedenis en het gedachtegoed van Etty Hillesum te willen borgen voor komende generaties. 

Het is belangrijk dat haar nalatenschap, nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog wegvallen en volgende generaties steeds verder van deze geschiedenis af komen te staan, behouden blijft. Het Etty Hillesum Huis wil de herinnering aan deze bijzondere dagboekschrijfster en haar lotgenoten levend houden en bijdragen aan kennis en inzicht over een periode van vervolging en onderdrukking, een tijd waarin mensen geconfronteerd werden met oorlog, dictatuur en de zware dilemma’s die dat met zich meebracht. Daarnaast neemt het huis de zeer belangrijke maatschappelijke rol op zich om bij te dragen aan bewustwording (en bestrijding) van het hedendaagse antisemitisme door op educatieve en pedagogische wijze te anticiperen op deze zorgelijke tendens

In 2020, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding vierden, deed zich de unieke kans voor om de geschiedenis van Etty Hillesum en haar teksten voor een breed publiek toegankelijk en tastbaar te maken in het geboortehuis van de dagboekschrijfster aan het Molenwater 77 te Middelburg.

In haar geboortehuis is inmiddels Het Etty Hillesum Huis gerealiseerd, een instituut voor educatie, wetenschap, kunst en cultuur. Vanuit deze vier pijlers worden verschillende activiteiten ontplooid waaronder; tentoonstellingen, kidscolleges, poëzieworkshops, symposia, workshops, educatieve activiteiten en lezingen. Daarnaast is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) in 2006 opgericht door de voormalig directeur Prof. dr. Klaas Smelik naar het geboortehuis verhuisd om het belangrijke werk voort te zetten.

Etty Hillesumhuis Middelburg

Bevriende organisaties:

Social media links: