Educatie

Voor scholieren en studenten

Educatie is een van de pijlers van het Etty Hillesum Huis. Het is belangrijk dat Etty’s nalatenschap, nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog wegvallen en volgende generaties steeds verder van deze geschiedenis af komen te staan, behouden blijft en doorgegeven wordt. Voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs ontwikkelt het EHH zelf educatief materiaal, initieert  en participeert in verschillende onderwijsprojecten.

Voor scholieren die een profielwerkstuk maken of studenten die een paper of scriptie schrijven is het mogelijk om van het onderzoekscentrum gebruik te maken. Hier zijn onder andere boeken en informatie te vinden over Etty Hillesum, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn vrijwilligers beschikbaar voor vragen en begeleiding.

Etty voor toekomstige generaties

Wie is Etty Hillesum en waarom zou je haar lezen? Het antwoord vind je in de video hieronder. Om te leren of les te geven over Etty kun je gebruik maken van het materiaal dat op deze website wordt aangeboden. Het materiaal bestaat uit drie lespakketten en een film die ook in het Engels beschikbaar zijn. De materialen zijn geproduceerd als onderdeel van een Straits Committee Small Project Initiative, medegefinancierd door Kent County Council en Provincie Zeeland. Het project werd uitgevoerd door het Etty Hillesum Huis en de Poetry Practice (Canterbury, United Kingdom). In het voorjaar van 2023  organiseerde de partners dit uitwisselingsproject over het belang van Etty Hillesum voor toekomstige generaties, in een geest die vrede boven oorlog verkiest, liefde boven haat en menselijke waardigheid boven vernedering. Het project bestond uit een Etty Hillesum Dag in Canterbury op 24 februari 2023 voor scholieren en studenten, en een avond met sprekers Klaas Smelik en Rowan Williams. Op 21 april 2023 lanceerde het Etty Hillesum Huis onsite en online een set Engelstalige educatieve materialen, waarmee wereldwijd het voorbeeld van Etty tot leven kan worden gebracht voor jonge mensen. Een impressie van de uitwisseling vind je in de slideshow op deze pagina.

Om het educatiemateriaal te ontvangen stuurt u een mail naar info@ettyhillesumhuis.nl onder vermelding van uw naam en de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent. U ontvangt het materiaal digitaal.

 

Voortgezet Onderwijs

Etty Hillesum Discussion Pack (bovenbouw mavo/havo/vwo
In dialogue with Etty Hillesum

Etty Hillesum Discussion Pack. In dialogue with Etty Hillesum is een lespakket waarin de vaardigheid van de dialoog centraal staat. Scholieren en studenten gaan aan de hand van verschillende citaten uit de teksten van Etty Hillesum met elkaar en de docent in gesprek over diverse thema’s. 

Doelen:
  • Citaten uit de geschriften van Etty Hillesum gebruiken om gespreksvaardigheden te ontwikkelen en toe te passen met betrekking tot vier thema’s: innerlijke en uiterlijke vrede, de weigering om te haten, de bevordering van liefde en de ontwikkeling van innerlijke veerkracht.
  • Het denken over deze thema’s vanuit een historische context toepassen op onze eigen hedendaagse context.
  • Deelnemen aan praktische en reflectieve opdrachten om persoonlijke inzichten over de vier thema’s te ontwikkelen.

(Dit lespakket zal spoedig ook in een Nederlandse uitgave te bestellen zijn.)

Een interactieve schrijfworkshop voor de bovenbouw HAVO/VWO

In twee bijeenkomsten maken leerlingen door middel van film en dagboekfragmenten kennis met Etty Hillesum en de historische context van haar tijd.  Aan de hand van verschillende schrijfopdrachten komen leerlingen in aanraking met een aantal bijzondere stijlfiguren die in Etty’s dagboekteksten worden aangetroffen. Leerlingen maken kennis met verschillende uitingsvormen in de taal en brengen deze zelf ook in de praktijk door verschillende oefeningen. 

Lespakket: Etty Hillesum: Een inspirerend leven zonder haat

In dit lespakket staat Etty’s leven centraal in de context van haar tijd. Het lespakket bestaat uit teksten en afwisselende vragen en opdrachten die leerlingen uitnodigen te reflecteren en met elkaar in dialoog te gaan. De inhoud van dit lespakket gaat over haat en liefde, over goed en kwaad, over vrij zijn en onderdrukt worden, maar de inhoud moet ons vooral brengen naar de hoop op een mooiere en betere wereld waar voor haat geen plaats is. Als we met leerlingen nader op deze begrippen willen ingaan, als we deze begrippen betekenisvol willen maken, is het niet heel verwonderlijk dat we bij Etty Hillesum uitkomen.

Het lesmateriaal kunt u bestellen door een mail te sturen naar: info@ettyhillesumhuis.nl onder vermelding van uw naam en de school waar u werkzaam bent. U ontvangt het materiaal digitaal.

Primair Onderwijs

Etty Hillesum: ‘Worden wie je bent’. Anders kijken naar jezelf en naar de ander

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren, educatief medewerkster van het Etty Hillesum Huis, Lauda Maartens, kunstenaars Liesbeth Labeur, Bo de Jong en dichteres Anna de Bruyckere is het project Etty Hillesum: ‘Worden wie je bent’ in 2021 van start gegaan. Groep 7 en groep 8 van de basisschool maken aan de hand van een bijzondere filmvertoning kennis met Etty Hillesum en haar levensverhaal. Vervolgens wordt vanuit drie verschillende kunstdisciplines ( beeldende kunst, schrijven en zelfbeeld) Etty’s denken in de context van haar tijd en onze tijd tastbaar gemaakt.

Het project wordt deels op school en deels in het geboortehuis van Etty Hillesum aan het Molenwater 77 in Middelburg uitgevoerd.

Het project kan afgenomen worden via Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio. Neem voor meer informatie en boekingen contact op met educatie@kewalcheren.nl

Teaser film ‘Worden wie je bent'( ‘Becoming who you are’)

Bezoek het Etty Hillesum Huis

Leerlingen krijgen eerst op school een korte film te zien over het leven van Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding op het bezoek aan het Etty Hillesum Huis. Het bezoek aan het huis bestaat uit een rondleiding door de tentoonstelling en een workshop filosofie: ‘In dialoog met Etty’. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit programma uit te breiden met een Joodse wandeling door Middelburg.

Voor meer informatie over tijdsduur en kosten van de educatieprogramma’s kunt u contact opnemen met Lauda Maartens van de afdeling educatie via: info@ettyhillesumhuis.nl