Educatie

Voor scholieren en studenten

Educatie is een van de pijlers van het Etty Hillesum Huis. Het is belangrijk dat Etty’s nalatenschap, nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog wegvallen en volgende generaties steeds verder van deze geschiedenis af komen te staan, behouden blijft en doorgegeven wordt. Voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs ontwikkelt het EHH zelf educatief materiaal, initieert  en participeert in verschillende onderwijsprojecten.

Voor scholieren die een profielwerkstuk maken of studenten die een paper of scriptie schrijven is het mogelijk om van het onderzoekscentrum gebruik te maken. Hier zijn onder andere boeken en informatie te vinden over Etty Hillesum, de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn vrijwilligers beschikbaar voor vragen en begeleiding.

 

Voortgezet Onderwijs

Schrijven met Etty Hillesum
 
Een interactieve schrijfworkshop voor de bovenbouw HAVO/VWO

In twee bijeenkomsten leren leerlingen door middel van film en dagboekfragmenten over het leven van Etty Hillesum. Aan de hand van verschillende schrijfopdrachten komen leerlingen in aanraking met een aantal bijzondere stijlfiguren die in Etty’s dagboekteksten worden aangetroffen en maken kennis met verschillende uitingsvormen in de taal.

 
Lespakket: Etty Hillesum: Een inspirerend leven zonder haat

In dit lespakket staat Etty’s leven centraal in de context van haar tijd. Het lespakket bestaat uit teksten en afwisselende vragen en opdrachten die leerlingen uitnodigen te reflecteren en met elkaar in dialoog te gaan. De inhoud van dit lespakket gaat over haat en liefde, over goed en kwaad, over vrij zijn en onderdrukt worden, maar de inhoud moet ons vooral brengen naar de hoop op een mooiere en betere wereld waar voor haat geen plaats is. Als we met leerlingen nader op deze begrippen willen ingaan, als we deze begrippen betekenisvol willen maken, is het niet heel verwonderlijk dat we bij Etty Hillesum uitkomen.

 
 
 
Etty Hillesum Discussion Pack (bovenbouw mavo/havo/vwo
In dialogue with Etty Hillesum

Een lespakket waarin de vaardigheid van de dialoog centraal staat. In dit ‘discussion pack’, ‘In dialogue with Etty’ gaan Scholieren en studenten aan de hand van verschillende citaten met elkaar en de docent in gesprek over diverse thema’s die centraal staan in Etty’s teksten. (Dit lespakket zal spoedig ook in een Nederlandse uitgave te bestellen zijn.)

Het lesmateriaal kunt u bestellen door een mail te sturen naar: info@ettyhillesumhuis.nl onder vermelding van uw naam en de school waar u werkzaam bent. U ontvangt het materiaal digitaal.                      

Primair Onderwijs

Etty Hillesum: ‘Worden wie je bent’. Anders kijken naar jezelf en naar de ander

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren, educatief medewerkster van het Etty Hillesum Huis, Lauda Maartens, kunstenaars Liesbeth Labeur, Bo de Jong en dichteres Anna de Bruyckere is het project Etty Hillesum: ‘Worden wie je bent’ in 2021 van start gegaan. Groep 7 en groep 8 van de basisschool maken aan de hand van een bijzondere filmvertoning kennis met Etty Hillesum en haar levensverhaal. Vervolgens wordt vanuit drie verschillende kunstdisciplines ( beeldende kunst, schrijven en zelfbeeld) Etty’s denken in de context van haar tijd en onze tijd tastbaar gemaakt.

Het project wordt deels op school en deels in het geboortehuis van Etty Hillesum aan het Molenwater 77 in Middelburg uitgevoerd.

Het project kan afgenomen worden via Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio. Neem voor meer informatie en boekingen contact op met educatie@kewalcheren.nl

Bezoek het Etty Hillesum Huis

Leerlingen krijgen eerst op school een korte film te zien over het leven van Etty Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding op het bezoek aan het Etty Hillesum Huis.

Het bezoek aan het huis bestaat uit een rondleiding door de tentoonstelling en een workshop filosofie: ‘In dialoog met Etty’. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit programma uit te breiden met een Joodse wandeling door Middelburg.

Voor meer informatie over tijdsduur en kosten van de educatieprogramma’s kunt u contact opnemen met Lauda Maartens van de afdeling educatie via: info@ettyhillesumhuis.nl