Organisatie

Bestuurssamenstelling

mevr. L. Bergen, voorzitter; dagelijks bestuur, PR en communicatie, evenementen, educatie en onderzoek, penningmeester

dhr. A. van Dixhoorn; algemeen bestuur

dhr. A. Clement; algemeen bestuur

dhr. L. DeWitte; algemeen bestuur

dhr. A. Vos; secretaris

mevr. L. Zanardi, dagelijks bestuur; tentoonstellingen & artist-in-residence program, multimedia en design

Beloningsbeleid

De Stichting Het Etty Hillesum Huis heeft geen betaalde medewerkers. Alle werkzaamheden van de bestuursleden ten behoeve van de stichting zijn onbezoldigd. De bestuursleden komen in aanmerking voor een redelijke onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld ( artikel 1a, onderdeel e van de UR AWR 1994). De onkosten moeten zijn gemaakt ten behoeve van het uitoefenen van de taken behorende bij de functie om de doelstellingen van de stichting te behalen.

Op grond van de vrijwilligersregeling is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden een vergoeding te krijgen voor de te verrichten werkzaamheden. Deze vergoeding mag max 170,- per maand en 1700,- per jaar bedragen.

Beleidsplan

Het beleidsplan in pdf

Jaarverslag 2021
Download

Jaarverslag 2022
Download