Lauda Maartens: Educatie in het Etty Hillesum Huis

“Als je over iemand praat en nadenkt, dan is die persoon eigenlijk niet dood, die leeft dan gewoon door, dus eigenlijk is Etty helemaal niet dood, want wij praten over haar en denken over alles wat ze opgeschreven heeft na”.

Het zijn de woorden van een 12-jarige, zomaar uitgesproken tijdens de workshop die hoort bij het basisschoolproject “Worden wie je bent”.

Mooier dan dit kun je de doelstelling van de educatieprojecten die vanuit het Etty Hillesum Huis aangeboden worden, bijna niet verwoorden! 

Want daar gaat het om in onze educatieprojecten: het gedachtegoed van Etty Hillesum toegankelijk maken voor een jonge generatie met de achterliggende bedoeling dat deze jonge mensen nadenken over hun eigen leven en dat van de ander, dat ze anders naar zichzelf en die ander durven te kijken, dat ze zich er bewust van zijn dat een klein atoompje haat de kiem kan zijn van een verwoestende orkaan en dat ze, geïnspireerd door Etty Hillesum, beseffen dat je meester kunt zijn over je eigen lot.

Het is dan ook heel fijn dat er veel belangstelling vanuit de scholen is voor ons educatie-aanbod.

 Afgelopen schooljaar hebben negen basisscholen deelgenomen aan het project: “Worden wie je bent”. Vol belangstelling en onder de indruk wordt de film over Etty Hillesum bekeken, betrokken en open wordt er over de film nagepraat. Vervolgens brengen zij met enthousiasme en creativiteit het leven van Etty in beeld en laten zij met behulp van kleding en accessoires elkaar zien welke kant zij ook in zich hebben. Het project  wordt afgesloten in de klas met een workshop “dagboekschrijven “

In aansluiting hierop is het heel bijzonder dat voor de eerste jaar pabo studenten van de HZ een hele dag ingeroosterd is om het onderwerp Etty Hillesum uit te diepen. Uiteraard voor een stukje persoonlijke ontwikkeling, maar ook met de bedoeling om met dit onderwerp op een of andere manier iets te gaan doen als deze studenten zelf  in het onderwijs werken.

Een aantal jaren geleden bleek al dat er ook vanuit het voortgezet onderwijs belangstelling is om leerlingen met Etty Hillesum kennis te laten maken. Zowel docenten Nederlands als geschiedenis, maatschappijleer en kunsteducatie hechten er grote waarde aan om vanuit de invalshoek van hun eigen vakgebied, hun licht op Etty Hillesum te laten schijnen .

Havo, mavo en vwo leerlingen van het Goese Lyceum, de Nehalennia Scholengemeenschap uit Middelburg en van het Lodewijkcollege uit Terneuzen brachten een bezoek aan het Etty Hillesum Huis, kregen een voorbereidende les op school óf van de eigen docent óf vanuit het Etty Hillesum Huis. Vervolgens werd het programma zó samengesteld zoals de betreffende docent dat wenste.

 Mavo 3 van het Nehalennia was een hele dag onze gast. De docent geschiedenis gaf aan dat hij graag stil wilde staan bij 24 maart, de dag waarop heel Zeeland in 1942 “Judenfrei” werd gemaakt. De leerlingen zagen de film over Etty, maakten een wandeling langs struikelstenen, bezochten de synagoge en verbeelden in tekeningen en tekst hun ervaringen.

Bijzonder was dat het Lodewijkcollege een zusterschool uit Finland meebracht die zo ook kennis maakte met Etty Hillesum.

U zult begrijpen dat we heel enthousiast zijn dat er voor het schooljaar 2023/2024 vanuit verschillende  onderwijs instellingen alweer verzoeken op de plank liggen.Het zijn allemaal stapjes die leiden naar iets moois, het zijn zaadjes die we planten, het zijn de paarse lupinen die we voor Etty Hillesum laten bloeien.

Lauda Maartens ( vrijwilliger Etty Hillesum Huis, coördinator afdeling educatie )

Facebook
Twitter
LinkedIn