MiddelburgBleek 11
Eliazar Gokkes
Betsy Suzanna Gokkes
Geertruida Gokkes-Keizer

Blindenhoek 2
Mietje Frank

Gortstraat 28
Simon Polak

Gravenstraat 7a
Henricus Alberg
Sibilla Alberg-Alberge

Herenstraat 10
Zwartverwer
Zwartverwer-Ziff

Kerspel 19
Samuel Cohen

Korte Delft 23
Elisabeth Barkelau

Laan van Nieuwenhove 5
Anna Wilhelmina van Itallie-van Raalte,
Frerik Bart van Itallie,

Lange Delft 19 
Rebekka Bartha Vriesman-van Wittene
Levie Berend Vriesman

Lange Delft 21 
Izaak Abraham Frank

Lange Delft 99 
Abraham Prins
Sientje Prins-Menist
Cecilia Prins
Clara Marlina Prins

Lange Delft 123 
Karel Levien Jacobson
Johanna Jacobson-van Beever
Robert Karel Jacobson
Karla Annie Jacobson
Anne Marie Jacobson

Latijnse Schoolstraat 13a
Wilhelmina Blok

Markt 9 
Louis Leijdesdorff
Rika Louise Leijdesdorff-van Os

Molenwater 83
Heintje Brokmeier-Duveen

Noordbolwerk 15
Izaac Philip Joël de Groot

Park de Griffioen 2
Marc Herman Boasson
Bella Boasson-Sanders

Park de Griffioen 10
Philip Isaac van Dam
Henriette van Dam-Polak
Abraham van Dam

Park de Griffioen 22
Henri Heertje
Evalina Heertje Schoolmeester

Rouaansekaai 27
Lion Polak

Stationsstraat 22
Max Israel Fischer

Vlasmarkt 19
Maurits Joseph Cohen
Joseph Isidoore Cohen
Louise Cohen-Wijnberg

Wagenaarstraat 10
Marcus Nathan

Verhalen achter de zeven struikelstenen in Park de Griffioen te Middelburg

Over de wijk de Griffioen is een boekje verschenen, hier dit kun je dit boekje Park de Griffioen in de bibliotheek vinden.

Stadswandeling De Verdwenen Stad

Een wandeling langs verdwenen monumenten en andere onzichtbare bouwwerken in Middelburg is nu verschenen als gidsje en te koop bij boekwinkel De Drvkkery in Middelburg. Het idee is van het Zeeuws Archief dat de wandeling bedacht voor een open dag rond het onderwerp: De Verdwenen Stad.

Stadswandeling De Verdwenen Stad naar het idee van het Zeeuws Archief

In 2017 organiseerde het Zeeuws Archief een open dag over het verdwenen Middelburg. Op allerlei manieren konden bezoekers de verdwenen stad (her)ontdekken. Ook bedacht het Zeeuws Archief een stadswandeling langs verdwenen monumenten en andere onzichtbare bouwwerken.

De belangstelling voor de wandeling die werd gegeven door Peter Sijnke, historicus en oud-stadsarchivaris, was groot. Zo groot zelfs dat boekwinkel De Drvkkery de wandeling nu heeft uitgegeven als gidsje.

Peter Sijnke schreef de tekst, de historische beelden zijn afkomstig uit de collecties van het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Archief. De Walcherse Archeologische Dienst en Erwin Veldman van DigiWorld 3D stelden de reconstructie van de Westmonsterkerk op de Markt beschikbaar. De Drvkkery en het Zeeuws Archief verzorgden de actuele foto’s.

Toen & Nu

De historische en actuele foto’s in de stadswandeling brengen het verdwenen Middelburg in beeld.

De wandeling is voor € 2,95 te koop bij De Drvkkery in Middelburg en het Zeeuws Archief. Stuur een e-mail om te bestellen