Heerenstraat 10 – Levie Zwartverwer en Maria Zwartverwer-Ziff

Levie Zwarterwer

Heerenstraat 10

Levie Zwartverwer werd op 7 november 1880 in Amsterdam geboren. Hij was een van de acht kinderen van Samuel Zwartverwer en Rebecca Fresco. Op 9 november 1904 trouwde hij in Amsterdam met de in Leeds, Engeland geboren Maria Ziff. Samen kwamen zij in 1923 vanuit Amsterdam naar Middelburg, waar zij op 16 november in het bevolkingsregister werden ingeschreven.

Over dit echtpaar is weinig te vinden. Levie wordt afwisselend koopman en pakhuisknecht genoemd. Als woonadressen worden in 1937 Nieuwepoortstraat 19 en van 1940 tot 1942 Heerenstraat 10 genoemd, het oude winkelpand van Betje en Levie van Wittene.

De Heerenstraat aan het begin van de 20e eeuw. Zeeuws Archief, ZI-P-1937.

Samen met alle andere Joodse inwoners van Middelburg werd het echtpaar Zwartverwer op 24 maart 1942 gedwongen de stad te verlaten. De Provinciale Zeeuwse Courant van 30 juli meldde dat koopman L. Zwartverwer verhuisd was van de Heerenstraat 10 in Middelburg naar de Govert Flinckstraat 321 in Amsterdam. Later woonden ze ook nog op Amstel 280 II. Levie en Maria overleden beiden op 11 december 1942 in Auschwitz.

Katie Heyning

Levie Zwartverwer
Amsterdam, 7 november 1880
Auschwitz, 11 december 1942
Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Maria Zwartverwer-Ziff
Leeds, 17 februari 1883
Auschwitz, 11 december 1942
Bereikte de leeftijd van 59 jaar

Bronnen:
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
Zeeuws Archief, Zeeuwen Gezocht