Laan van Nieuwenhove 5 – Anna Wilhelmina van Itallie-van Raalte en Frerik Bart van Itallie

Anna Wilhelmina van Italie-van Raalte

Laan van Nieuwenhove 5

Anna Wilhelmina van Raalte werd in Vlissingen geboren op 6 februari 1912 als dochter van de directeur van NV Steenkolenhandel F. Wibaut & ZN en vice-consul van Italië, George Reginald Eduard van Raalte (1882-1933) en Janna Margaretha van Maren Bentz van den Berg (1884-1966). Zij trouwde op 15 mei 1937 met Robbert Victor van Itallie, geboren in Amsterdam op 3 januari 1907 als zoon van apotheker Victor van Itallie (1874-1946) en Josephine Vos (1874-1947). Samen kregen zij op 3 september 1941 een zoontje, Frerik Bart genaamd.

Een familiefeest in oktober 1924 tgv de 80e verjaardag van grootvader Jos van Raalte. Ankie is de 2e zittend van links. Gemeentearchief Vlissingen.

Ankie van Raalte was een telg uit een prominente Vlissingse familie. Haar grootvader Joseph van Raalte was vanaf de oprichting in 1875 tot 1919 directeur van de Koninklijke Maatschappij de Schelde en van 1880 tot 1919 lid van de Vlissingse gemeenteraad geweest en veel van haar familieleden bekleedden prominente functies. Na haar schooljaren vertrok Ankie – waarschijnlijk om te gaan studeren – in het najaar van 1931 naar Leiden waar zij haar intrek nam op Morssingel 8. Erg succesvol lijkt dit verblijf niet geweest te zijn, in januari 1934 keerde zij naar Vlissingen terug. Daar zal zij werktuigbouwkundig ingenieur Robbert van Itallie, die in januari 1931 als marinetekenaar bij De Schelde was komen werken, ontmoet hebben. Ankie was 25 toen zij met hem trouwde en haar intrek op Boulevard Bankert 32 nam. Pas in 1940 verhuisden Robbert en Ankie naar de Laan van Nieuwenhove 5 in Middelburg. Daar werd op 3 september 1941 hun zoontje Frerik geboren.

Advertentie van de geboorte van Frerik Bart. Provinciale Zeeuwse Courant, 3 september 1941.

In tegenstelling tot de andere Joodse inwoners van Middelburg verliet het gezin Van Itallie de stad niet op 24 maart 1942. In verband met ‘zaken’ mochten zij tot 6 april blijven. Maar ook zij moesten Zeeland verlaten. De Provinciale Zeeuwse Courant van 30 juli 1942 meldde dat R.V. van Itallie was verhuisd van Laan van Nieuwenhove 5, Middelburg naar Nic. Beetsstraat 130 in Amsterdam. Of ze daar gebleven zijn, is niet duidelijk. Een half jaar later – in januari 1943 – werd Ankie met haar moeder en zoontje opgepakt in Zeist. Valse persoonsbewijzen op naam van Bartelds konden hen niet redden en beiden werden naar Westerbork afgevoerd.
Toen zij in maart 1944 op transport naar Polen gezet dreigden te worden, deed het Departement van Binnenlandse Zaken nog een poging Ankie en haar zoontje te redden. In een brief namens Secretaris-Generaal K.J. Frederiks vroeg de heer S. Kloosterman S.S. Sturmscharführer Fischer om bemiddeling: ‘Tenslotte moge ik nog onder uw aandacht brengen dat Anna Wilhelmina van Itallie geboren van Raalte, waarover U hedenmorgen met de Secr. Gen. hebt gesproken, in 1932 is gedoopt en als zoodanig op de officieele lijst van gedoopte joden voorkomt. Het zou de aangewezen oplossing zijn, dat genoemde van Itallie-van Raalte in de gedoopte barak wordt ondergebracht.’ Tevens werd gesteld dat zij mogelijk tot de naar Amerika geëmigreerde Arische tak van de familie behoorde. Fischer wilde echter geen uitzondering maken. Dat zou oneerlijk zijn tegenover andere Joden. De zaak was hopeloos en Ankie en haar kind werden afgevoerd naar Auschwitz waar beiden kort na aankomst op 8 april 1944 overleden.

Robbert van Itallie wist in de onderduik te overleven en keerde na de oorlog terug naar Zeeland waar hij tot zijn pensionering in 1972 bij De Schelde zou blijven werken. Hij hertrouwde met Anna Geertruida Maria van den Broeke en overleed op 28 november 1990 te Vlissingen.

Katie Heyning

Anna Wilhelmina van Itallie-van Raalte
Vlissingen, 6 februari 1912
Auschwitz, 8 april 1944
Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Frerik Bart van Itallie
Middelburg, 3 september 1941
Auschwitz, 8 april 1944

Bronnen:
Gemeentearchief Vlissingen, Adresboeken; Bevolkingsregister
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
Krantenbank Koninklijke Bibliotheek
L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945, deel I, Middelburg 1979
NIOD, Archief 101B, inv.nrs. 128, 477
Zeeuws Archief, Zeeuwen Gezocht