Lange Noordstraat 21 – Hans Karel Boasson

Hans Karel Boasson

Lange Noordstraat 21

Hans Karel Boasson werd op 27 juni 1915 in Middelburg geboren. Hij was het derde kind van Izaak Marcus Boasson (Middelburg 1878- Amsterdam 1946) en Adriana Koopmans (Groningen 1886- Middelburg 1970). Izaak, zoon van Herman Boasson en Henriette Seckel en Adriana, dochter van Herman Koopmans en Henriette Spanjaard waren op 25 september 1906 in het huwelijk getreden en hadden zich in Middelburg gevestigd. Daar werden in 1908 Herman en in 1910 Bernard geboren. Hans Karel was een nakomertje en kwam in 1915 ter wereld.

Klas 6, school J aan de Nederstraat in mei 1927. Hans staat helemaal links op 2e rij. Zeeuws Archief, HTAM-SchoolJ-41.

Net als zijn oudere broers zal Hans genoten hebben van de strandvakanties in Domburg waar het gezin van Izaak Boasson zich in de zomers van 1917 en 1921 ophield. Van verdere sportieve activiteiten is echter niets bekend. In Middelburg bezocht hij school J aan de Bree. Op klassenfoto’s uit 1925 en 1927 poseert hij netjes gekleed met een ernstig gezicht. In 1929 slaagde Hans – toen 14 jaar oud – voor het toelatingsexamen voor de HBS. Zijn schoolloopbaan was voorspoedig, jaarlijks berichtte de Middelburgsche Courant bevorderingen naar een volgende klas. Of Hans net als zijn oudere broer Bernard een tijdje uit Middelburg is vertrokken, is niet bekend. Wel behaalde hij nog in juni 1941 het middenstandsdiploma Algemene Handelskennis.

De verwoestingen in de Middelburgse binnenstad zullen het gezin van Izaak en Adriana Boasson ertoe gedwongen hebben naar St. Laurens te verhuizen. In juni 1940 verhuisden zij naar de Noordweg B 53b in St. Laurens. In januari 1941 en 1942 wensten zij van daaruit eenieder als vanouds per advertentie een gelukkig nieuwjaar. Voor Hans zal het ouderlijk huis in de Lange Noordstraat het laatste ‘gewone’ woonhuis geweest zijn, al ging hij met zijn ouders mee. Na de oorlog zou zijn moeder daarheen terugkeren.

Wanneer Hans Karel Middelburg verliet, is onduidelijk. Noch hij, noch zijn ouders worden in de verhuisberichten in de Provinciale Zeeuwse Courant vermeld. Ook over zijn deportatie bestaat onzekerheid. Volgens de administratie van Westerbork werd hij daar op 4 september 1942 op transport naar Auschwitz gezet, waar hij op 5 september overleden zou zijn. In de papieren van secretaris-generaal Frederiks van het Departement van Binnenlandse Zaken staat echter dat hij in december 1942 met zijn ouders in de Niersstraat 1 in Amsterdam woonde. Vandaar zouden zij gedrieën volgens dezelfde bron in februari 1943 naar Barneveld zijn gegaan.

Hans’ ouders overleefden de oorlog. Zijn vader overleed op 8 november 1946 in Amsterdam aan een noodlottig ongeval, zijn moeder stierf in 1970. Ook zijn oudere broer Herman keerde terug. Zijn herinneringen aan het verblijf in Auschwitz, waar hij als cellist in het orkest speelde, werden in 1981 gepubliceerd door Uitgeverij Jimmink onder de titel Uit het nabije verleden. Aan Bernards leven was op 30 april 1943 in Sobibor een eind gekomen. Hoewel de exacte datum van zijn overlijden niet zeker is, is wel duidelijk dat ook het jongste kind uit dit gezin de oorlog niet overleefde.

Katie Heyning

Hans Karel Boasson
Middelburg, 27 juni 1915
Auschwitz, 5 september 1942
Bereikte de leeftijd van 27 jaar

Bronnen:
L.W. de Bree, Zeeland 1940-1945, deel I, Middelburg 1979
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
NIOD, Archief kabinet Dept. Van Binnenlandse Zaken, inv.nrs. 153, 394.
Zeeuws Archief, Zeeuwen Gezocht