Etty-Hillesum-herleefde-tijd

Herleefde tijd

Smelik, K.A.D.

Herleefde Tijd
Een Joodse geschiedenis
In Herleefde Tijd komen de grote thema’s uit de Joodse geschiedenis aan bod: ballingschap, terugkeer naar het land Israël, anti-judaïsme en antisemitisme, vervolging en herstel, de drieslag isolatie – integratie – assimilatie, de Messiaanse verwachting in religieuze en seculiere vorm en het eigene van het Joodse volk en de Joodse religie.
De auteur schetst niet alleen de historische oorsprong van deze thema’s in chronologische volgorde maar werkt elk thema ook uit zoals het door de geschiedenis heen terugkeert. Zo reizen we heen en weer in de geschiedenis van een volk dat op een geheel eigen wijze met het begrip tijd omgaat.
Veel misverstanden rondom jodendom en Israël worden in dit boek op heldere en nuchtere wijze weggenomen. Door middel van kaderteksten wordt de lezer tegelijk ingeleid in de Joodse godsdienst en cultuur, zonder welke het niet mogelijk is om de Joodse geschiedenis goed te begrijpen.
Joodse geschiedenis is een actueel onderwerp, want zonder kennis van de Joodse dynamiek is het niet mogelijk om de geschiedenis en de politiek van de moderne staat Israël te begrijpen. Het boek is zo opgezet dat lezers zonder enige voorkennis van het jodendom het even goed kunnen lezen als lezers die weten waar Abraham zijn mosterd haalt.

 26,00