Dijkstraat 75 – Mozes Hoepelman

Dijkstraat 75, Terneuzen

Mozes Hoepelman

Mozes Hoepelman werd geboren in Amsterdam op 26 september 1886 als zoon van Lucas Hoepelman en Jansje Pijo. Wanneer en waarom hij van Amsterdam naar Zeeland verhuisde, is niet bekend. In 1941 komt zijn naam voor op de lijst van Joodse inwoners van Terneuzen. Als koopman in manufacturen is hij dan woonachtig op de Eerste de Feijterstraat 1. Een jaar later wordt als woonadres Dijkstraat 75 opgegeven. Voor de berichten dat Hoepelman getrouwd was en dat zijn echtgenote in de oorlog van hem scheidde, kon geen bevestiging worden gevonden.

In maart 1942 werd Mozes Hoepelman samen met de andere Joodse inwoners gedwongen Terneuzen te verlaten. Hij overleed enkele maanden later op 7 september 1942 in Auschwitz.

Katie Heyning

Mozes Hoepelman
Amsterdam, 26 september 1886
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Bronnen:
Joods Monument