Nieuwediepstraat 101 – Isaac Engers

Nieuwediepstraat 101, Terneuzen

Nieuwediepstraat rond 1910.

Isaac Engers werd geboren in Amsterdam op 31 december 1886. Hij was het derde kind en de oudste zoon van Meijer Engels (geboren Aarlanderveen 26 maart 1856 – overleden Amsterdam 1 februari 1938) en Betje Plukker (geboren Amsterdam 8 november – begraven in Diemen 11 juli 1923). Samen met zijn twee broers en zeven zusjes groeide hij op in Amsterdam.

Wanneer Isaac het ouderlijk nest verliet, is niet bekend. Als venter in galanterieën zwierf hij van de ene stad naar de andere. In 1931 woonde hij in Eindhoven, vandaar vertrok hij naar Den Haag waar hij enige jaren op de Kleine kade 29 woonde. In oktober 1939 verhuisde hij naar Zeeland. Eerst naar Goes, vervolgens in september 1940 naar Terneuzen. In 1941 was zijn woonadres Nieuwediepstraat 101.

Net als de andere Joden werd hij op 24 maart 1942 gedwongen Terneuzen te verlaten. Een half jaar later overleed Isaac Engers in Auschwitz op 30 september 1942.

Katie Heyning

Isaac Engers
Amsterdam, 31 december 1886
Auschwitz, 30 september 1942
Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Bronnen:
Joods Monument
Krantenbank Zeeland