Van Steenbergenlaan 50 – Abraham Walg, Ester Walg-Cracau en hun kinderen Victor, Marcus, Aaron en Jacques Walg

Van Steenbergenlaan 50, Terneuzen

Abraham Walg werd geboren in Bergen op Zoom op 16 augustus 1905 als zoon van Marcus Joseph Walg en Debora Polak. Op 14 december 1933 trouwde hij met de 25-jarige Ester Cracau uit Vlissingen. Ester was de dochter van Victor Cracau en Engeltje Frank. Bij hun huwelijk was Esters vader al overleden, haar broers Aron en David traden als getuigen op.

Het jonge paar vestigde zich in Goes, waar Abraham als koopman in manufacturen de kost verdiende. Ester raakte al snel in verwachting en op 16 oktober 1934 werd hun oudste zoon Victor geboren. Een jaar later volgde een tweede zoon, Marcus, op 11 oktober 1935. Zakelijk waren Abraham en Ester echter in grote problemen geraakt. Twee weken na de geboorte van Marcus verklaarde de Middelburgse rechtbank Abraham Walg, manufacturier te Goes, wonende aan de Papegaaistraat 12 failliet.

Van Steenbergenlaan 50 voor de sloop.

Het gezin Walg verhuisde daarop naar Kloetinge, waar Abraham en Ester met hun twee kleine kinderen op de Heernisseweg B 45 gingen wonen. Een jaar later, nadat het faillissement zonder enige uitkering aan de schuldeisers was beëindigd, vertrokken zij naar Vlissingen. Daar werd op 3 januari 1937 hun derde zoon Aaron geboren. Als woonadres noemt de burgerlijke stand De Ruijterstraat 7.

Ook dat verblijf was echter van korte duur. In oktober van hetzelfde jaar meldde de Zeeuwsche Koerier dat A. Walg en zijn gezin zich in Sas van Gent gevestigd hadden. Vandaar ging het in januari 1939 naar Terneuzen waar het gezin Walg een huurwoning op de Van Steenbergenlaan 50 betrok. Hier werd hun laatste zoon Jacques op 24 oktober 1939 geboren.

Op 24 maart 1942 werden Abraham en Ester gedwongen deze woning te ontruimen. Samen met hun kinderen moesten zij Zeeland verlaten en naar Amsterdam verhuizen. Ester en haar kinderen stierven op 7 september 1942 in Auschwitz, Abraham overleed twee jaar later in februari 1944. Hun woning aan de Van Steenbergenlaan 50 werd in 1973 gesloopt.

Katie Heyning

Abraham Walg
Bergen op Zoom, 16 augustus 1905
Extern Kommando Ludwigsdorf, 19 februari 1944
Bereikte de leeftijd van 38 jaar

Ester Walg-Cracau
Vlissingen, 9 februari 1908
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Victor Walg
Goes, 16 oktober 1934
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 7 jaar

Marcus Walg
Goes, 11 oktober 1935
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 6 jaar

Aaron Walg
Vlissingen, 3 januari 1937
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 5 jaar

Jacques Walg
Terneuzen, 24 oktober 1939
Auschwitz, 7 september 1942
Bereikte de leeftijd van 2 jaar

Bronnen:
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
Zeeuws Archief, Zeeuwen Gezocht