Emil Thalmann en Martha Thalmann-Wolfsheimer

www.findagrave.com

Kaai 49, Veere

Emil Thalmann werd op 29 maart 1892 geboren in Ichenhausen (Duitsland) als zoon van Julius en Mathilda Thalmann. Hij studeerde rechten en trouwde met Martha Wolfsheimer, geboren in Pirmasens (Duitsland) op 26 juli 1896 als dochter van Yitzkhak en Shulamit Wolfsheimer. Samen woonden zij voordat Hitler in Duitsland aan de macht kwam in Neurenberg, waar Emil werkte als advocaat en procureur. In deze jaren publiceerde hij ook een juridisch naslagwerk getiteld: Das Mieteinigungsamt: Sammlung der für das Reich, insbes. für das Miet- u. Hypotheken-Einigungsamt Leipzig, bestehenden hauptsächlichsten Bestimmungen.

Toen het leven voor Joden in Duitsland steeds moeilijker werd, verlieten Emil en Martha hun vaderland en zochten een veiliger heenkomen. In mei 1940 wonen beiden op de Kaai 49 in Veere, boven de woning van Boy en Blanche Taytelbaum, voor wie tevens struikelstenen zijn gelegd. Mogelijk kwamen zij hier via het in 1933 opgerichte Zeeuwsch Comité tot Steunverlening aan de Joodsche Vluchtelingen, waar Taytelbaums broer Maurits actief bij betrokken was.

Na het uitbreken van de oorlog verlieten zij net als de eveneens uit Duitsland afkomstige familie Ruppel in Domburg al snel hun Zeeuwse woning. In december 1940 vinden we Emil en Martha in de Bethaniëstraat 19 in Den Bosch. Voor hen was dit een doorgangsadres. Al snel gingen zij naar Amsterdam, waar zij in maart 1942 op de Zuider Amstellaan 238 II woonden. Emil vond werk bij de Joodse Raad en werd op 12 februari 1942 chef van de Voorlichtingsdienst gevestigd aan de Lekstraat 150. Een dienst die was opgericht om uitleg te geven over verordeningen en voorlichting te geven aan degenen die naar Duitsland gezonden werden. Ook werd hier post voor in Duitsland ‘tewerkgestelden’ verzameld.

In het voorjaar van 1943 werden Emil en Martha terug naar Duitsland gestuurd. Op 21 april 1943 kwamen zij aan in Theresienstadt, waar zij anderhalf jaar verbleven. Op 28 oktober 1944 werden Emil en Martha naar Auschwitz gestuurd waar zij twee dagen later werden vermoord.

Katie Heyning

Emil Thalmann
Ichenhausen, 29 maart 1892
Auschwitz, 30 oktober 1944
Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Martha Thalmann-Wolfsheimer
Pirmasens, 26 juli 1896
Auschwitz, 30 oktober 1944
Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Ook in Den Bosch zijn bij het pand Bethaniëstraat 19 struikelstenen voor dit echtpaar gelegd. Gezien het feit dat dit een doorgangslocatie was en hun laatste reguliere adres Kaai 49 in Veere was, heeft de Stichting Struikelstenen Zeeland gemeend ook op dit adres stenen te moeten leggen.