Boulevard de Ruyter 44, (nu 100) – Lodewijk Frank en Amalia Frank-Soesman

Boulevard de Ruyter 44, Vlissingen (nu 100)

Lodewijk Frank werd geboren in Middelburg op 8 oktober 1881. Hij was de jongste zoon van vleeshouwer Benjamin Levi Frank (overl. 1900) en Claudina van Os (overl. 1915), die op 23 april 1873 in Middelburg waren getrouwd. Al op jonge leeftijd verhuist hij naar Vlissingen, de geboortestad van zijn moeder. Daar blijft hij ook na de echtscheiding van zijn ouders in juni 1887 wonen. Welke opleidingen hij volgt en wat voor beroep hij gaat uitoefenen, blijft helaas onduidelijk. Mogelijk is hij de L. Frank die als kantoorbediende bij De Schelde werkte, maar zeker is dit – gezien de veelvuldig voorkomende naam – niet. Vanaf november 1919 woont Lodewijk Frank op de Boulevard de Ruyter 44.

Twee jaar later, op 29 maart 1921, trouwt hij op 39-jarige leeftijd in Haarlem met de 42-jarige Amalia Soesman. Zij werd op 25 december 1878 geboren in Assen als dochter van Gerson Soesman en Lina van der Laan. Amalia trekt bij haar echtgenoot in en beiden blijven op de boulevard wonen tot zij op 31 juli 1941 verhuizen naar Bellamypark 6, de woning annex meubelzaak van de familie Hiegenlich. De boulevard was voor Joden verboden gebied geworden, huizen werden gevorderd voor Duitse militairen en op verschillende plaatsen verschenen militaire installaties. Voor hen was hier geen plek meer.

Over het leven van Lodewijk en Amalia Frank is buitengewoon weinig te vinden: slechts enkele krantenadvertenties bij het overlijden van hun ouders, mededelingen dat loten voor De Joodsche Invalide bij mevr. Frank-Soesman verkrijgbaar zijn en een bericht dat Lodewijk Frank in het voorjaar van 1941 een in uitstekende toestand verkerende radio (Waldorp, type 139) bij het bevoegd gezag op het politiebureau heeft ingeleverd. Het zijn minieme sporen van een leven.

Op 24 maart 1942 vertrekt ook dit echtpaar naar Amsterdam, waar zij op de Amstellaan 169 III onderdak vinden. Op 13 april 1943 komen zij samen in Westerbork aan, vanwaar zij op 20 april op transport naar Sobibor gezet worden. Daar worden beiden op 23 april 1943 omgebracht.

Katie Heyning

Lodewijk Frank
Middelburg, 8 oktober 1881
Sobibor, 23 april 1943
Bereikte de leeftijd van 61 jaar

Amalia Soesman
Assen, 25 december 1878
Sobibor, 23 april 1943
Bereikte de leeftijd van 64 jaar

Bronnen:
Joods Monument
Zeeuws Archief, Zeeuwen gezocht
Krantenbank Zeeland
C. Steugel, A. Meerman en J. de Hond, Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis, Vlissingen 2010