Walstraat 2 – Jacob Willem Lourier

Walstraat 2, Vlissingen

Jacob Willem Lourier werd op 26 februari 1887 geboren in Vlissingen als zoon van Herman Willem Lourier (1851-1924) en Mathilda Kropveld (1858-1911). Samen met zijn jongere broers Abraham en Willem Julius en zijn zusje Sophie Sara bracht hij zijn jongste jaren in Souburg door. Pas in 1901 verhuisde het gezin Lourier naar de Palingstraat in Vlissingen. Het jaar daarop begon Jacob Willem aan een opleiding op de Rijksnormaalschool in Middelburg. De daaropvolgende jaren kenmerkten zich vooral door verdriet. In mei 1908 verdronk zijn broer Willem Julius op 17-jarige leeftijd in de Vlissingse haven. Zijn diepbedroefde ouders bedankten in een advertentie de gebroeders Schroevers en de Stoomvaart Maatschappij Zeeland – waar vader Herman Willem als ambtenaar in dienst was – voor de vele pogingen die zij in het werk hadden gesteld om het stoffelijk overschot van hun zoon te vinden. Uiteindelijk was het sluisknecht Van Peene geweest die het lijk gevonden had. Twee jaar later verdronk ook hun 21-jarige dochter Sara, ditmaal in de waterleiding bij de Abeele. Het moeten voor dit gezin verschrikkelijke jaren zijn geweest.

ZI-II-2841

Jacob Willem trad na zijn schoolopleiding in de voetsporen van zijn vader en was vanaf 1912 werkzaam als ladingmeester bij de Stoomvaart Mij Zeeland, de rederij die vanaf 1875 de veerdiensten op Engeland onderhield. In de daaropvolgende jaren zou hij op verschillende adressen in Vlissingen een onderkomen hebben. In 1912 woonde hij op de Kanaalstraat 134, vanaf 1922 op de Verkuyl Quakkelaarstraat 30. In 1930 verhuisde hij naar de Van Galenstraat 10 om rond 1935 zijn intrek in de Dijkstraat 83 te nemen. Pas in augustus 1940 wordt Walstraat 2 als woonadres opgegeven.
Naast zijn reguliere werk was Lourier een actief lid van de SDAP. In juli 1932 werd hij benoemd tot penningmeester van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, waar hem wegens zijn zorgvuldig beheer van de financiën alom lof werd toegezwaaid. Maar ook bij eenvoudiger klusjes als het per auto naar het stembureau vervoeren van personen zette hij zich – gezien een advertentie in 1935 – in.

Op 24 maart 1942 werd Jacob Willem Lourier door de politie opgehaald. Samen met alle andere Joodse inwoners van Zeeland vertrok hij naar Amsterdam. Op 21 juli 1942 woonde hij daar op de Nieuwe Heerengracht 121. Begin oktober ging hij naar 

ZI-P-04843

Westerbork waar hij op 12 oktober op transport naar Auschwitz werd gezet. Kort na aankomst werd hij vermoord.

Katie Heyning

Jacob Willem Lourier

Vlissingen, 26 februari 1887
Auschwitz, 15 oktober 1942
Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Bronnen:
Gemeentearchief Vlissingen
Joods Monument
Krantenbank Zeeland
Zeeuws Archief, Zeeuwen gezocht
C. Steugel, A. Meerman en J. de Hond, Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis, Vlissingen 2010

Afbeeldingen:
Palingstraat, Vlissingen circa 1900. Zeeuws Archief, ZI-II-2841.
Het lossen van de mailzakken aan boord van een schip van de Stoomvaart Mij Zeeland, circa 1910. Zeeuws Archief, ZI-P-04843