Wat is Struikelstenen Zeeland?

Wat is Struikelstenen Zeeland?

Struikelstenen (Stolpersteine) zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 centimeter, bedekt met een bronskleurig metalen plaatje. Zij zijn bedoeld als herinnering aan de weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1994 zijn verspreid over verschillende landen in ongeveer duizend Europese steden en dorpen meer dan 70.000 van deze steentjes geplaatst door de initiatiefnemer, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In Nederland is de eerste struikelsteen in november 2007 in Borne gelegd. Sindsdien zijn in meer dan 80 gemeenten, waaronder Dordrecht, Amsterdam, Emmen, Hilversum en Gouda, dergelijke stenen geplaatst. De stenen worden gemaakt in Duitsland in het atelier van Gunter Demnig. Op elke steen is in het messing plaatje de naam, geboortejaar en plaats en datum van overlijden gestanst.

De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland stelt zich – met instemming van het bestuur van de Joodse Gemeente Zeeland – ten doel ook in deze provincie de weggevoerde Joden met dergelijke stenen te herdenken door deze te plaatsen in de stoep voor de huizen waar zij voor het laatst gewoond hebben. Met hulp van de Zeeuwse archiefdiensten is tot nu toe met zekerheid van 122 personen vastgesteld wat hun laatste ‘gewone’ woonadres in Zeeland was. Het gaat om 55 adressen in de plaatsen Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Burgh, Goes, Hulst, Terneuzen en Veere. De stichting heeft inmiddels 82 steentjes geplaatst in Middelburg, Zierikzee, Burgh, Hulst en Terneuzen.

Om het doel te bereiken werft de Stichting fondsen bij de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland, diverse lokale en landelijke culturele fondsen en bij particulieren. Het bestuur werkt onbezoldigd aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting. De verworven fondsen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting. Een en ander wordt gestimuleerd door in de pers ruchtbaarheid te geven aan de initiatieven van de Stichting. Het bestuur doet hierbij een beroep op het Comité van Aanbeveling.

Omdat het struikelstenenproject heel de provincie omvat streven we ernaar in verschillende Zeeuwse plaatsen steungroepen van vrijwilligers op te richten die kunnen helpen met research, eventuele schoolprojecten en bekendmakingen in de pers. Het is de bedoeling middelbare scholen actief te betrekken bij het project.

Voor de geschiedenis van het Europese project verwijzen wij u naar de Engelstalige site: stolpersteine.eu. Op deze website is de voortgang van het project te zien en staan verhalen over de personen voor wie steentjes gelegd zijn. De namen van deze mensen mogen niet in vergetelheid raken. Op deze wijze kunnen wij hen in herinnering brengen én houden.

struikelsteen cracau
Struikelsteen Fam. Cracau, Vlissingen voor plaatsing